Norimberg, pelech a súd nacizmu

Prvé čo väčšine ľudí napadne pri meste Norimberg je rozhodne miesto súdneho procesu najvyšších nacistických pohlavárov po druhej svetovej vojne. Rozhodnutie vybrať toto mesto nebolo náhodné, symbolicky ostala akoby zázračne nepoškodená budova justičného paláca a najmä azda najviac pripomínalo zločinnosť režimu neslávne známymi Norimberskými zákonmi. Tie v roku 1935 zakotvili do ústavy nadradenosť Nemcov nad iné národy v ríši a perzekuovali ich. Takisto to bolo miesto najväčších nacistických manifestácií a zjazdov NSDAP.

Bolo by však veľmi nesprávne zaškatuľkovať ho nacizmom. V 14. – 17. storočí tu mal druhé sídlo cisár najmocnejšej ríše stredoveku, takže rozhodne má čo ponúknuť aj z hlbšej histórie. Dnes tu napríklad sídli najväčšie nemecké múzeum umenia, veď je to mesto Albrechta Dürera – slávneho maliara či matematika zo 16. storočia.

User comments

Spred kostola sv. Lorenza

Našťastie ako v celom Nemecku aj tu je v sobotu parkovanie zdarma a bezproblémové, tak sme jednoducho prešli hneď do starého mesta, ktoré z časti ohraničujú stredoveké hradby. Razom sme objavili dominantu južnej časti mesta – prekrásny gotický luteránsky kostol sv. Lorenza. Tomu sa taktiež nevyhla zúrivosť vojny, v roku 1945 ostali po ňom iba dve veže, rekonštrukcia bola ukončená až roku 1994.

User comments

Fontána manželstva, šesť fáz od mladosti až po smrť

Pred kostolom bolo množstvo stánkov s najrôznejším tovarom a najmä obrovská masa ľudí. Prešli sme sa teda preplnenými nákupnými bulvármi centra, k nádherným kostolom sv. Sebalda a Frauenkirche.

User comments

Kostol Frauenkirche

User comments

Bazilika St. Elisabethkirche

Celé centrum pretína rieka Pegnitz, čo dodáva najmä na nábreží veľmi romantický charakter. Najvýznamnejšou pamiatkou však je určite Norimberský hrad – ktorý má tri časti. Cisársky hrad, cisárske mesto a kastelán Norimbergu. Okrem interiéru je návšteva celého hradu zdarma, v rátane zaujímavých prezentácií. V nich boli skvele spracované staviteľské práce od 12. do 14. storočia.

User comments

Cisársky hrad ako súčasť Norimberského hradu

Usee

Meštianska časť hradu a jeho nádvorie

Nakoniec sme nemohli obísť slávny justičný palác, miesto založenia moderného súdenia vojnových zločinov. Vstupné tri eurá zahrňovali aj zariadenie na krk s anglickými nahrávkami o jednotlivých častiach. Na moje prekvapenie bola samotná súdna miestnosť veľmi malá, ako aj lavica obžalovaných 23 nacistov. Z horných poschodí urobili múzeum, ktoré vynikajúco prezentovalo beštiálnosť nacistov a ich podr(i)adenosť spravodlivosti.

Justičný palác

Justičný palác

Súdna sieň procesu

Súdna sieň procesu

Tento článok má 0 komentárov